Skip to main content

Vår affärsidé och värdegrund


Vår värdegrund utgår från lagar och det är viktig att se värdegrund (delaktighet, respekt, tillit och kompetens), kulturfrågor och kundens delaktighet som en del av utvecklingsarbete.

Vi lyssnar på den enskildes önskemål och behov samt att vi anpassar oss efter deras värderingar. Vi respekterar olikheter och ger den enskilde en möjlighet att välja. En god dialog med den enskilde är nyckeln till ett bra arbete. Vi arbetar efter en tydlig genomförandeplan utvecklad i dialog med individen. Vi frågar hellre än gissar.

  • Vi arbetar alltid för att individen skall vara aktiv i sin genomförandeplan
  • Vi frågar våra kunder om deras önskemål i stället för att gissa
  • Vi sätter kundens rätt att själv bestämma framför önskemål från andra
  • Vi respekterar kundens gränser
Värdegrund och Självbestämmande