Vår affärsidé

Är att erbjuda våra brukare vård, omsorg och service av hög kvalitet med fokus på individen och det friska hos varje individ. Vi tillsammans tar vara på den friska och arbetar på ett hälsofrämjande sätt. Det du kan och vill göra för att må bra är grunden för hur omsorgen och servicen utformas hos oss tillsammans med er.

Alicia Vård och Omsorg AB

Våra tjänster

Hemtjänst

Vi erbjuder hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser så som hjälp med hygien, på och avklädning, dusch, toabesök etc. alla dagar i veckan.

Våra tjänster

Avlösarservice

Genom vår avlösarservice kan du som anhörig få möjlighet att samla krafter och få egen tid.

Våra tjänster

Ledsagarservice

Vi på Alicia Vård och Omsorg erbjuder stöd i form av ledsagning för att brukaren till exempel ska kunna delta i fritidsaktiviteter, komma till läkare eller handla.

Om oss

Om oss

Alicia Vård och Omsorg är ett relativt nystartat företag inom äldreomsorgen, som grundades år 2014.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt är baserat på individens behov och individens samverkan i planeringen av sina insatser.

personal

Personal

All personal på Alicia Vård och Omsorg är välutbildad och har lång erfarenhet inom sin arbetskategori.

Copyright © 2018 Alicia vård och omsorg AB | Web design by Meta4u