Vår affärsidé

Är att erbjuda våra brukare vård, omsorg och service av hög kvalitet med fokus på individen och det friska hos varje individ. Vi tillsammans tar vara på den friska och arbetar på ett hälsofrämjande sätt. Det du kan och vill göra för att må bra är grunden för hur omsorgen och servicen utformas hos oss tillsammans med er.

Copyright © 2020 Alicia vård och omsorg AB | Web design & SEO | Integritetspolicy