Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt är baserat på individens behov och individens samverkan i planeringen av sina insatser. Stor hänsyn tas till kundens kulturella och språkliga bakgrund och vi erbjuder personal som talar kundens modersmål om denne så önskar.

Vår personal kan tala många olika språk bland annat:finska, engelska, spanska, serbokroatiska, persiska, arabiska och polska. Personalens bemötande, kompetens och kreativitet garanterar trygghet. Företagets rutiner och arbetssätt uppfyller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS2011:9) och arbetsmiljölagen samt för oss gällande AFS:er.

Alicia Vård och Omsorg AB

Om oss

Alicia Vård och Omsorg är ett relativt nystartat företag som grundades år 2014. Vår ledning och personal besitter lång och god erfarenhet inom äldreomsorgen.

Vår affärsidé

Är att erbjuda våra brukare vård, omsorg och service av hög kvalitet med fokus på individen och det friska hos varje individ.

Copyright © 2018 Alicia vård och omsorg AB | Web design by Meta4u